Doç. Dr. Adem Palabıyık: PKK ve HDP’nin en büyük maksadı Kürtleri islam’dan uzaklaştırmak

Kürt sıkıntısı ve Diyarbakır Anneleri üzerine nitelikli akademik çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Adem Palabıyık’ın Yeni Akit’te Fatma Gülşen Koçak’la yaptığı söyleşi şu biçimde;

Diyarbakır anneleri üzerine araştırma yaptınız. Diyarbakır annelerinin evlâd nöbetini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Diyarbakır Anneleri, bu ülkenin okçular doruğudur, zira orada hem asker anneleri, hem polis anneleri bir de sivil anneler var. Sivillerin anne ve babaların çadırda olması bir terör olayı yaşandığını ve HDP’nin de Türkiye’de yaşanan bir terör olayına karşı sessiz kaldığını ortaya koyuyor. Yaptığım araştırma, evlat nöbetinin örgütlü hareket olmadığını desteklemektedir. Birinci kere Kürt kavramı üzerinde bir siyasal uğraş içinde olmadan sivil bir uğraş başlatıldı.

ANNELER HDP’NIN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA KOYDU

Diyarbakır Anneleri HDP’nin uydurma bayan savunuculuğunu deşifre etti diyebilir miyiz?

Diyarbakır Annelerinin hareketi Kürt sorunu ile PKK’nın farklı bahisler olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. HDP’nin argüman ettiği “Kürt kadınını biz temsil ediyoruz ve Kürt bayanının demokratikleşmesini biz sağlayabiliriz” savı ve tezi çökmüştür. Bu tez, terör örgütü PKK’nı tezidir ve bu pratikle anlaşılmaktadır ki, HDP, PKK’nın siyasetlerini uygulayan bir partidir.

HDP daima Diyarbakır annelerinin yönlendirildiğini söyleyerek tabanını kandırmaya çalışıyor. Bu konuda ne dersiniz?

Diyarbakır annelerinin yönlendirildiğine dair tezler da yanlışsız değildir. Yüz yüze görüştüğüm bütün anne ve babalar, devletten rastgele bir yardım almadıklarını teyit etmişlerdir. Ayrıyeten, sivil kimlikleri ile HDP’ye tekraren evlatları ile alakalı görüşme talebinde bulunduklarını fakat hiçbir karşılık alamadıklarını, Kürt kimliğine sahip olmalarına karşın PKK tersi oldukları için dinlenilmediklerini söz etmişlerdir. Süreç içinde Sayın Cumhurbaşkanına çok güvendiklerini, Cumhurbaşkanının kendilerine bu bahiste takviye olacağını belirttiklerini ve lakin bu tabir sonrası gönüllerinin huzur bulduğunu lisana getirmişlerdir.

ANNELER HDP’YE VE PKK’YA MEYDAN OKUDU

Diyarbakır Annelerinin aksiyonunu halkın HDP’ye meydan okuması olarak görebilir miyiz?

Diyarbakır anneleri, Diyarbakır’ın göbeğinde HDP’ye meydan okumuştur. Anneler ile birlikte, devlete karşı inanç üst seviyede sağlanmış, ayrıyeten anneler ve babalar inanç üreten ve sürdüren bir niteliğe de kavuşmuşlardır. Annelik, itimadı tesis eden bir statü olarak, Diyarbakır’da HDP’ye karşı inşa edilmiştir. HDP, anneleri kendi geçmişlerinden koparmaya çalışmış, seküler bir yapının modüllerini olmayı teklif etmiş lakin anneler ve babalar bunu reddetmiştir.

Kürtleri dinden koparmaya yönelik seküler bir plan mı uygulanıyor?

PKK’nın “demokratik modernite” diye uydurma bir tezi vardı ve bu tezde, çağdaş bayan, demokratik İslam, ekoloji, jineoloji üzere kavramları bir çatı altında birleştirilmeye çalışıldı. Demokratik İslam tezi ise İslam’ın çeşitli tiplerinin olmasına yönelik bir adımdı ve İhsan Eliaçık’ın sözü olan “sosyalist İslam varsa Demokratik İslam’dan da bahsedilebilir” cümlesi, HDP’nin tam istediği tabirdi. İslam’ın farklı yorumlanmaya çalışılması ve bu yorumun, HDP’li gençlere entegre ettirilmeye çalışılması büyük bir kul hakkıdır ve İslam alimlerinin, bu mevzu ile alakalı önemli uğraşlar içinde olması gerekir.

PKK, Kürt kavramı ve tarihi içinde tahlil edilmesi gereken bir terör sosyolojisi sıkıntıdır, bu tespit ile fakat Kürt kavramı ile PKK’nın farklı uçlarda olduğu ortaya koyulabilir. Tam bu sebepten diyorum ki, problemin başlangıcı Deniz Gezmiş idamına dayanacaktır. Zira Gezmiş idam edildikten sonra Öcalan, devrimci sol hareketin başsız kalan vücuduna sahip olmak istemiş ve PKK’yı, devrimci solun Kürt uzantısı olarak kurmuştur. Bayrağa orak-çekiç yerleştirmiş ve her konuşma sürecinde art tarafa Marx-Engels, Stalin-Lenin ikilemesinin fotoğraflarını asmıştır. Dikkat edilirse geride hiçbir Kürt âliminin fotoğrafı yoktur. Öcalan başlangıçtan itibaren İslam ile ortasına ara koymuş ve İslam’ı düşman olarak görüştür.

PKK’NIN BAŞINDAKİ DİNİN BAŞ İMAMI İHSAN ELİAÇIK’TIR

‘PKK’nın kıblesi Kandil’dir’ kelamına ne diyorsunuz?

PKK’nın imamları, ölenleri Kâbe’ye gerçek değil Kandil’e gerçek gömmüşlerdir. Ayrıyeten Öcalan, hiçbir vakit Hz. Ebubekr, Hz. Ömer ve Hz. Osman’dan hürmetle bahsetmez lakin Hz. Ali için İmam Ali der, zira PKK içindeki birtakım bölümleri küstürmek istemez. Birebir sıkıntı HDP için de geçerlidir. HPD’nin oy oranlarının dağılımı bize bu bahiste bilgiler vermektedir. Halbuki Kürt halkının inanç açısından kökeni PKK’nın yansıttıkları ile taban tabana zıttır. HDP’nin borazancılığını da İhsan Eliaçık yapmaktadır. İhsan Eliaçık’ın, Demokratik İslam Kongresi’ndeki şu tabirleri değerlidir: “Allah’ın bile doksan dokuz isminin olması ve hepsinde tıpkı Zat-ı İlahi’yi anlatması üzere, Kur’an’ın Vahiy, Parıltı, Ruh, Kitap üzere onlarca isminin olması, yalnızca bir mühletin bile kırk isminin olması üzere Toplumsal İslam, Devrimci İslam, Anti-kapitalist İslam ve Demokratik İslam da aslında tek bir dini anlatmaktadır.”

HDP BAŞINA NAZARAN BİR İSLAM ANLAYIŞI Mİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR?

Demokratik İslam Kongresi’nde Eliaçık’ın şu sözleri BDP/HDP’nin sekülerleştirme siyaseti ismine epeyce değerlidir: “Kur’an’da namaz kılmayanın, oruç tutmayanın, başını örtmeyenin rastgele bir cezası yok; lakin dört şeyin, öldürmenin, çalmanın, iftiranın ve zinanın cezası var.” Bu telaffuzlar namaz ve oruç üzere İslam’ın temel kurallarının temel olarak kabul edilmesinin önüne geçmekte ve Kürt gençlerine bunların kıymetsiz olduğu anlatılmaktadır. İftira, palavra, çalma ve hırsızlık üzere cezaları maddi karşılığı olan dünyevi mevzular ise birinci derecede kabul edilmektedir. Hâlbuki Allah (c.c.) Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Sizi bu cehenneme sürükleyen nedir? Bizler namaz kılan kimselerden değildik.” Bu cinsten sözler ise BDP/HDP içindeki seküler kanadın ekmeğine yağ sürmüştür.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI, MERAL AKŞENER’E İSLAM’I DA HİÇE SAYDIRIYOR

Meral Akşener in ‘medeni bilgiler kitabını okutacağız kelamıyla HDP’nin tezgahları örtüşüyor mu?

Meral Akşener hayli yalpalı bir siyaset izliyor, açıkçası “topuğu kırılmış bir hayatı” sürdürmeye çalışıyor. Son zamanlardaki halleri ile de İslam’ı hiçe sayıyor Zira İslam dinine vakıf olan ülkemizin, İslam dinine hakaret eden bir kitabı bilhassa bir siyasal önder tarafından önerilmesini kabul etmesi mümkün değildir. Hem peygamberimize hem de dinimize hakaret ederek, küçük düşürücü bir vizyona sahip olan Uygar Bilgiler kitabının, bir an evvel gündemden kaldırılması gerekmektedir. Sadece, Erdoğan düşmanlığı sebebiyle İslam dininin hiçe sayılması, artık muhalefet parti başkanlarından beklenen bir durumdur. Erdoğan düşmanlığı adeta Meral Akşener’in gözlerini kör etmiştir. HDP’nin İslam tersi hali anlaşılıyor ki Meral Akşener’e ilham olmuştur. HDP, İslam’ın tahrifi için elinden geleni yapmakta ve kendisine alan açmaya çalışmaktadır. Bilhassa Kürt bayanlarını dini hayattan kopararak, onlara seküler bir hayat sunma maksadı gütmektedir. PKK’nın, İslam dininin güçlü olduğu bir alanda başarılı olma ihtimali sıfırdır. Uygar Bilgiler kitabının bilhassa gençlere okutulması İslam dininin tesirini zayıflatacak ve gençlerin HDP tarafından zehirlenerek PKK’ya yönelmesine sebep olacaktır. İttifak uğruna İslam dinini dahi gözden çıkaran Akşener, bu hal ile HDP’ye göz kırpmış lakin Diyarbakır annelerini yok saymıştır.

HDP, PKK’NIN BUYRUK ERİDİR

Türkiye’deki aydın ve akademisyenlerin Doğu sıkıntısını yeteri kadar kavradığını ve bu alanda kâfi çalışma yapıldığını düşünüyor musunuz?

Doğu sorunu gerçek bir kullanım değil, ekseriyetle oryantalistler bu kavramı kullanır. Bölgede yaşanan olayların günümüze kadar gelmesinin tek nedeni PKK’nın “öç sosyolojisini” canlı tutmaya çalışmasıdır. PKK, geçmişten beri halk ile devlet ortasındaki kan davasını sürdürme uğraşı içerisindedir. Bunu da HDP aracılığı ile yapmaktadır. HDP; bölgede PKK’nın buyruk eri üzere misyon yapmaktadır. Bu sebepten öncelikle bölgede bir mühlet yaşanması gerekmektedir. Bölge sosyolojisi anlaşılmadan meselelere tahlil üretilemez. Bu bahiste elbette akademik çalışmalar yapılmaktadır lakin bölge halkı ile iç içe olmadan yapılan çalışmaların yalnızca raflarda kaldığı unutulmamalıdır.

ÖCALAN’IN KİTAPLARI HDP’NIN PARTİ TÜZÜĞÜ OLDU

Bölgede teröre karşı faal çaba veriliyor mu? HDP’nin terör örgütünün sözcüsü olduğu biliniyor mu?

Bölgede HDP ve bileşenlerine karşı aktif bir gayret veriliyor ve ben de bu işin bir tarafındayım. Zira HDP’nin bir siyasal partiden fazla siyasal teşkilat ya da ideolojik aygıt olduğuna dair kelamlar yahut pratikler, HDP’nin kendi kendine ya da kendisine telaffuz üreten ve bunu yapığı sürece de birliğini koruyabilen ve gerçeklikten uzak bir yapı olduğunun göstergesidir. Parti için, Öcalan ve PKK gerçeğinin başka yıkıcı tutumu, partiyi liderin-örgütün varlığına sabitleyen bir yapıya büründürmesidir. Böylelikle Öcalan ve PKK’ya bağlı olarak atılan tüm politik adımlar, Öcalan’ın ve PKK’nın HDP’sine bir katkı olarak algılanabilir. HDP hiçbir vakit bunu reddetmedi, kendi parti tüzüğünü dahi Öcalan’ın kitaplarının birer özeti haline getirdi, günümüze kadar izlenilen siyasal metodu örgüt çizgisinden çıkarmadı. Her sorunun yanıtını İmralı ve Kandil’de aradı. HDP, her vakit siyaseti birebir bahisler üzerinde şekillendirdi, daha doğrusu tıpkı bahisler HDP’nin iktidar alanının içinde yer aldı. Gündelik hayatın sosyolojisine dair “Anayasa, hukuk ıslahatı planı, ülkeye kurulan tuzakları bozmama, teröriste terörist diyememe, bayan haklarını bir vicdan değil kâğıt problemi olarak görme, ikili standartlarını hak ve özgürlük olarak dayatma, PKK, FETÖ ile iş tutma” telaffuzlarıyla siyasal tüccarlık da yaptı. Bu sebeple HDPKK’ya karşı verilen çaba yalnız bırakılmamız çok değerli.

PKK VE HDP’NİN EN BÜYÜK MAKSADI KÜRTLERİ İSLAM’DAN UZAKLAŞTIRMAK

Siz Kürt Sorununa dair akademik çalışmalar yapıyorsunuz. Müslüman Kürt halkı üzerinde oynanan oyunlar sizce nelerdir?

Bir defa Kürt halkı, dinini, devletini ve önderini çok seviyor, bu asla unutulmamalıdır. Dini İslam olan Kürtlerin, İslam’ın ögeleri ile birlikte yaşaması birçok planın gerçekleşmesine müsaade etmiyor. Ayrıyeten Kürtler, öteki bir coğrafya istemiyor zira Türkiye, Kürt halkı için yaşanabilecek yegane ülkedir. Ve hiçbir Kürt, ülkemizin topraklarına ziyan gelmesini istemez. Son konu ise Kürt halkının başkan sevgisinin değerli oranda arttığıdır. AK Parti, birebir vakitte bu ülkenin en büyük Kürt partisidir. Zira Kürtler, HDP’den daha fazla oyu AK Parti için kullanmıştır. Kürtler, sayın Cumhurbaşkanını sevmekte ve değer vermektedir. Yalnızca bölge halkı değil Irak’taki Kürtler de sayın Cumhurbaşkanına karşı muhabbet hissetmektedir. Lakin Kürt halkı üzerine yapılan planlar da büyüktür. Bilhassa PKK’nın bileşeni olan HDP’nin Kürt halkının İslam dininden uzaklaştırma eforu en büyük oyundur. Zira bölgede kıymetli bir harç vazifesi gören İslam, HDP’nin önündeki en büyük pürüzdür. HDP gençlik kolları her gün İncil dağıtmakta ve Kürt gençlerini kiliselere yönlendirmekte, bilhassa Kürt mültecilere baskı yaparak onları isyana çağırmaktadır. PKK ise Suriye’deki terörist bayanları dünyaya savaşçı bayanlar olarak sunmaya çalışıyor. HDP, bilhassa Kürt bayanlarını sekülerleştirip, aileleri parçalayarak PKK’nın büyük oranda güç kaybı yaşadığı eleman bulmasını kolaylaştırmayı hedefliyorlar. Yalnızca Türkiye Kürtleri değil tıpkı vakitte Irak, İran ve Suriye Kürtleri için de birebir durumlar geçerli. Bu oyunu bozabilecek tek ülke ise Türkiye’dir.

AB, ABD, PKK, HDP VE SOROS İŞBİRLİĞİ

Toplumsal medyadaki algı operasyonlarını kim yönetiyor, bu operasyonlara karşı neler yapılmalı?

Bu sorunun birkaç yanıtı var, zira hususlarına nazaran yönetenler farklılaşıyor. Mesela bayan konusunda AB ülke merkezli bir ağ operasyonu var. Örneğin HDP, Kürt bayanı ile PKK’nın terörist bayanları birebir kefeye bırakabiliyor zira tüm bayanları -sözde- özgürlük savaşçısı olarak isimlendiriyor. Bahis iktisada gelince ise daha farklı mecralar sürece dahil oluyor. Bilhassa global şirketler ve Soros’un temsil ettiği Açık Toplum Vakfı üzere yapılar bu süreçleri yakından izliyor ve destekliyor. Anlayacağınız burada bir iş kısmı var lakin bu iş kısımlarının hepsi birbiriyle bağlantılı. Örneğin 15 Temmuz öncesinde Fuat Avni isimli bir terör hesabı vardı ve birçok ülkeden tweet attığı söyleniyordu. Fuat Avni hesabını yönetenlerin çoğul kimliğe sahip olduğunu sonradan öğrendik ancak bu kimliklerin hepsi birbiriyle bağlı çıktı. Algı süreci de bu çeşit bir iş kısmı ile yönetiliyor. Bence algı bilgisini önlemek için kaynağına ulaşılarak bilgi elde edilmeli. Yani arkeolojik bir okuma yapılmalı. Sıkıntının köküne ulaşmak için toprak üzere toplumsal ağ da güzelce eşelenmelidir.

DOÇ. DR. ÂDEM PALABIYIK​ KİMDİR?

Doç. Dr. Âdem Palabıyık, Van’da doğdu. Birinci, Orta ve Lise tahsilini Van’da tamamladıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji kısmında lisans eğitimi yaptı. Muş Alparslan Üniversitesi sosyoloji kısmında araştırma vazifelisi olarak vazifeye başladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji kısmında yüksek lisansını, Selçuk Üniversitesi Sosyoloji kısmında ise doktorasını tamamladı. Hala Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyoloji kısmında öğretim üyeliğine devam etmektedir. Klasik-Modern sosyoloji, Çağdaşlaşma, Kürt sorunu, Sekülerleşme, Bayan, Siyaset sosyolojisi, Tarihi sosyoloji ve Toplumsal Psikoloji alanlarında çalışmaktadır.

KAYNAK: YENİ AKİT – FATMA GÜLŞEN KOÇAK

Related Posts

Okul çevresinde uyuşturucu satıyordu… Böyle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Mahallesi’ndeki bir ortaokul çevresinde uyuşturucu suçlarına yönelik …

Kraliçe Elizabeth’in mezarı ziyarete açıldı: Kişi başı 26 sterlin

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 70 yıllık saltanatı 8 Eylül’de son buldu. 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe’nin mevt haberi, uzun …

Anadolu Üniversitesi’nden ‘Dijital Ders Platformu’

Anadolu Üniversitesi tarafından kurulan ‘Dijital Ders Platformu’na ddp.anadolu.edu.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Tamamen ücretsiz bir …

Dünya Göçebe Oyunları bugün İznik’te başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları bugün Bursa’nın İznik ilçesinde başlayacak. Covid …

‘Milli Park’ta tabiat katliamına dur deyin’

CHP Genel Lider Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Kentsel Sit”, “Arkeolojik Sit” ve “Doğal Sit” olarak tanımlandığı için çivi …

17 yaşındaki hacker Marmara Üniversitesi’ni hackledi: Açığı söyleyeyim, kapatın

Kişisel Dataları Müdafaa Kurumu (KVKK), 22 Eylül’de yayınladığı bilgi ihlali bildiriminde Marmara Üniversitesi’nde 5 bin 698 kişinin datalarının …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.